Критика и Хуманизъм | 37 | 2011 | Нация и гражданство. Български и балкански посоки

Критика и Хуманизъм | 37 | 2011 | Нация и гражданство. Български и балкански посоки   водещи броя: Албена Хранова; Милена Якимова брой: 2, 2011, с. 402, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Има ли гражданско образование в българското училище днес? Димитър Вацов Краткият отговор на този…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 36 | 2011 | Качество на висшето образование в национални и глобални контексти

Критика и Хуманизъм | 36 | 2011 | Качество на висшето образование в национални и глобални контексти   водещи броя: Димитър Вацов; Елица Станоева брой: 1, 2011, с. 336, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Промените в Закона за висшето образование след 1995 г. – лабиринт без…

Прочетете повече

Critique & Humanism | 35 | 2010 | Challenges to representative democracy today

Critique & Humanism | 35 | 2010 | Challenges to representative democracy today Issue Editors: Dimitar Vatsov, Boyan Znepolski, Kolyo Koev Special issue, only English version: 5, 2010, p.366, ISSN: 1313-7751 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Agonistic politics between ethics and politics Chantal Mouffe   In this paper…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 34 | 2010 | Критическата теория и краткият ХХ век

Критика и Хуманизъм | 34 | 2010 | Критическата теория и краткият ХХ век водещ броя: Дарин Тенев брой: 4, 2010, с. 280, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Агонистичната политика между етиката и политиката Шантал Муф   През последните години моделът на делиберативната демокрация изглежда все…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 33 | 2010 | Политиката в пластовете на времето и пространството

Критика и Хуманизъм | 33 | 2010 | Политиката в пластовете на времето и пространството   водещи броя: Боян Знеполски, Димитър Вацов брой: 3, 2010, с. 280, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Анхиало, 1906 – Политическата икономия на един етнически конфликт Румен Аврамов   Широко прието…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 32 | 2010 | Критика и суверенност

Критика и Хуманизъм | 32 | 2010 | Критика и суверенност   водещи броя: Димитър Вацов, Боян Знеполски брой: 2, 2010, с.232, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание За силата и слабостта на академичната социална критика Боян Знеполски   Социалната критика като академичен жанр може да възникне на…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 31 | 2010 | Аналитичната философия

Критика и Хуманизъм | 31 | 2010 | Аналитичната философия   водещи броя: Анна Бешкова, Евгени Латинов, Тодор Полименов брой: 1, 2010, с.246, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Аналитичната философия и нейната забрава за континента Интервю на Тодор Полименов с Готфрид Габриел   Тодор Полименов: (…) В…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 30 | 2009 | Пол и сексуалност. Култивиране на идентичностите днес

Критика и Хуманизъм | 30 | 2009 | Пол и сексуалност. Култивиране на идентичностите днес   водещи броя: Марина Лякова, Вяра Ангелова брой: 3, 2009, с.368, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Картографиране на феминисткото въображение: от преразпределение към признание и от признание към представителство Нанси Фрейзър  …

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 29 | 2009 | Литература. Историография. Социология

Критика и Хуманизъм | 29 | 2009 | Литература. Историография. Социология   водещ броя: Албена Хранова брой: 2, 2009, с.404, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Към една интерпретативна рамка за изучаване на политиката на националната специфика през ХІХ век Диана Мишкова   Въведение към книгата We, the…

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 28 | 2009 | Философският ХХ век в България: диалогични полета

Критика и Хуманизъм | 28 | 2009 | Философският ХХ век в България: диалогични полета   водещ броя: Атанас Стаматов брой: 1, 2009, с.412, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Проблемът за същността на философията в творчеството на българските философи през ХХ век Венцеслав Кулов   Обичайно е…

Прочетете повече