Критика и Хуманизъм | 15 | 2003 | Българското образование – проблеми, тези, стратегии

Критика и Хуманизъм | 15 | 2003 | Българското образование – проблеми, тези, стратегии   водещ броя: Димитър Вацов брой: 1, 2003, с.230, ISSN:0861-1718   няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 12 | 2001 | Митовете в историята и историогрофията

Критика и Хуманизъм | 12 | 2001 | Митовете в историята и историогрофията   водещ броя: Боян Знеполски брой: 3, 2001, с.298, ISSN:0861-1718 няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 11 | 2001 | Науките за човека: социални и/или хуманитарни

Критика и Хуманизъм | 11 | 2001 | Науките за човека: социални и/или хуманитарни   водещ броя: Емил Григоров брой: 2, 2001, с.280, ISSN:0861-1718 няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 9 | 2000 | Политики на пространството

Критика и Хуманизъм | 9 | 2000 | Политики на пространството   водещи броя: Антоанета Колева, Светлана Събева брой: 2, 2000, с.240, ISSN:0861-1718 няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Прочетете повече

Критика и Хуманизъм | 8 | 2000 | Хуманитарната образованост

Критика и Хуманизъм | 8 | 2000 | Хуманитарната образованост   водещ броя: Димитър Денков брой: 1, 2000, с.240, ISSN:0861-1718 няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Прочетете повече