Светлана Събева – Пречупената социалност

Двадесети век изправи мисленето пред множество предизвикателства, свързани със събития, оставили отпечатък върху живота и спомените на множество свидетели и жертви. Холокостът, Чернобил, тоталитарните …

Антоний Тодоров – Граждани, партии, избори – България 1879-2009

25 години история на академичната политология в България вероятно са кратък срок за сериозни обобщения. Стигат обаче за долавяне на тенденции, за установяване на паралели, за отчитане на стойности …

Александър Кънев – Теория на философското развитие

Във време, когато дълбоката специализация е вече станала напълно свойствена за дисциплината философия, е съвсем естествено срещата с книга, озаглавена Теория на философското развитие, да събуди …