История на Народна Република България. Режимът и обществото

“История на народна република България. Режимът и обществото (съст. Ивайло Знеполски)” не идва на празно място. Най-близкият контекст на внушителния том (716 страници) е поредицата от книги, издадени от …

Прочетете повече

Добрин Тодоров – Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България

Контекстът, в който се разполага това учудващо с широтата и обема си изследване, е кризата в идентификацията на българските философи след 1989 г. Повече от двадесет години по-късно въпросите, свързани с …

Прочетете повече

Емил Григоров – Драмата на cogito

След смъртта му и в условията на демократизация в Русия Мамардашвили се превръща в обект на особен интерес, и без колебание може да се каже, в един от най-коментираните философи. Съществува …

Прочетете повече