История на Народна Република България. Режимът и обществото

“История на народна република България. Режимът и обществото (съст. Ивайло Знеполски)” не идва на празно място. Най-близкият контекст на внушителния том (716 страници) е поредицата от книги, издадени от …

Добрин Тодоров – Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България

Контекстът, в който се разполага това учудващо с широтата и обема си изследване, е кризата в идентификацията на българските философи след 1989 г. Повече от двадесет години по-късно въпросите, свързани с …

Димитър Вацов – Опити върху властта и истината

Книгата на Димитър Вацов. Защото тя е толкова провокативна, че позволява да се говори колкото за самата нея, толкова и чрез нея. Това ще се опитам да направя сега и аз, като в редица случаи говоренето „за” и …