ПАРКЪТ ГЕЗИ И СВОБОДАТА

Красимира Георгиева

Социологът и професор от турски произход Нилюфер Гьоле гостува в София по покана на „Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София”. Поводът е лекцията с обсъждане на тема “Протестните движения в публичното пространство: Гези парк в Истанбул”, която професор Гьоле изнесе в Софийски университет “Св. Климент Охридски” на първи март. Това беше и последната от поредицата лекции по проект “Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г”. Целта на проекта е създаването на форум за дискусия на българските граждански протести в контекста на световните протестни движения след 2011. Това е една инициатива за пряко ангажиране на студентите с въпросите на зрялото гражданско общество без прецедент в нашата образователна система.

БЕЖАНЕЦЪТ – СОЦИАЛНА ТРАЕКТОРИЯ ПРЕЗ КОНСТИТУТИВНИТЕ ФИГУРИ НА ЧУЖДОСТТА

Мартин Канушев
Настоящото изследване има за цел да тематизира в рамките на общия познавателен контекст на проблема за чужденеца социалната ситуация, в която пребивава една негова радикална историческа метаморфоза през ХХ-ти век – бежанецът.

д-р Леонардо Счиочет за „бежанската кризата в Европа” по БНР с Ирина Недева

Д-р Леонардо Счиочет беше гост на ФХСИ – София в рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. (www.ngogrants.bg), за да изнесе публична лекция на тема Европа и бежанците: на…