Антидемократичната пропаганда в България: днес представяме данни от изследване на медийната среда

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София представя резултатите от първата фаза на  изследване: АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОПАГАНДА В БЪЛГАРИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ САЙТОВЕ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ: 2013 – 2016 Г.   Срещата ще се проведе на 11-ти април 2017, от 12.00 ч. Място: Червена къща за култура и дебат „Андрей Николов“, Червена зала. Адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 15…

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ

Калина Ганева

В контекста на съвременното общество, българското образование е изправено пред много предизвикателства. От една страна е Законът за народната просвета, който от 1991г. година насам, подлежи на непрекъснати частични изменения и допълнения, както и новият Закон за предучилищното и училищно образование, който е приет едва в края на 2015г. Дълго отлаганото предприемане на категорични действия за осъществяването на реформа на образователната система би могло да се тълкува като неприоритетен ресор в политиката на правителствата.

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОТЕСТИ: ФИГУРИ НА ДИСКРЕДИТАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Димитър Вацов

Никой не може да предвиди кога ще избухне масов протест.

Разбира се, всекидневно всеки от нас има едно или друго работно обяснение, чрез което се опитва да рационализира изблиците на бурно социално недоволство – все едно дали е участник в тях или не. Стандартно, когато се сблъскаме с реални протести, ние си мислим, че „знаем“ и дори постоянно коментираме „кой“, „защо“ и „срещу кого“ протестира. Фигурите на нормализация и рационализация – на придърпване на извънредни събития обратно като част от всекидневния ред – са типологични и не е трудно да бъдат открити.

ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ В БЪЛГАРИЯ: ЛИПСВАЩАТА СОЦИАЛНА КРИТИКА

Боян Знеполски

Историята на социалните граждански протести в България през последните двайсет и шест години все още не е написана. Основна причина за това е, че категория на социалното, както и жанра на социалната критика останаха маргинални през целия период на т.нар. преход. Те продължават да са маргинални дори и днес, след световната финансова криза и протестната вълна от 2013г. Очевидно енергиите се изтекли към други категории и дискурсивни жанрове, на чийто фон позоваването на «социалното» изглежда анахроничен жест.