Критика и Хуманизъм | 38 | 2012 | Преосмисляне на демокрацията

Критика и Хуманизъм | 38 | 2012 | Преосмисляне на демокрацията   водещи броя: Димитър Вацов, Боян Знеполски брой: 1, 2012, с. 328, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Потенция, експлоатация и съпротива на телата-субекти. За една устояваща трансформация Боян Манчев Биополитика и производство на субстанция Ще…

Критика и Хуманизъм | 37 | 2011 | Нация и гражданство. Български и балкански посоки

Критика и Хуманизъм | 37 | 2011 | Нация и гражданство. Български и балкански посоки   водещи броя: Албена Хранова; Милена Якимова брой: 2, 2011, с. 402, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Има ли гражданско образование в българското училище днес? Димитър Вацов Краткият отговор на този…

Критика и Хуманизъм | 36 | 2011 | Качество на висшето образование в национални и глобални контексти

Критика и Хуманизъм | 36 | 2011 | Качество на висшето образование в национални и глобални контексти   водещи броя: Димитър Вацов; Елица Станоева брой: 1, 2011, с. 336, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Промените в Закона за висшето образование след 1995 г. – лабиринт без…

Critique & Humanism | 35 | 2010 | Challenges to representative democracy today

Critique & Humanism | 35 | 2010 | Challenges to representative democracy today Issue Editors: Dimitar Vatsov, Boyan Znepolski, Kolyo Koev Special issue, only English version: 5, 2010, p.366, ISSN: 1313-7751 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Agonistic politics between ethics and politics Chantal Mouffe   In this paper…

Критика и Хуманизъм | 34 | 2010 | Критическата теория и краткият ХХ век

Критика и Хуманизъм | 34 | 2010 | Критическата теория и краткият ХХ век водещ броя: Дарин Тенев брой: 4, 2010, с. 280, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Агонистичната политика между етиката и политиката Шантал Муф   През последните години моделът на делиберативната демокрация изглежда все…

Критика и Хуманизъм | 33 | 2010 | Политиката в пластовете на времето и пространството

Критика и Хуманизъм | 33 | 2010 | Политиката в пластовете на времето и пространството   водещи броя: Боян Знеполски, Димитър Вацов брой: 3, 2010, с. 280, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Анхиало, 1906 – Политическата икономия на един етнически конфликт Румен Аврамов   Широко прието…

Критика и Хуманизъм | 32 | 2010 | Критика и суверенност

Критика и Хуманизъм | 32 | 2010 | Критика и суверенност   водещи броя: Димитър Вацов, Боян Знеполски брой: 2, 2010, с.232, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание За силата и слабостта на академичната социална критика Боян Знеполски   Социалната критика като академичен жанр може да възникне на…

Критика и Хуманизъм | 31 | 2010 | Аналитичната философия

Критика и Хуманизъм | 31 | 2010 | Аналитичната философия   водещи броя: Анна Бешкова, Евгени Латинов, Тодор Полименов брой: 1, 2010, с.246, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Аналитичната философия и нейната забрава за континента Интервю на Тодор Полименов с Готфрид Габриел   Тодор Полименов: (…) В…