Критика и Хуманизъм | 23 | 2007 | Призракът на народа. Новите форми на популизъм

Критика и Хуманизъм | 23 | 2007 | Призракът на народа. Новите форми на популизъм   водещ броя: Боян Знеполски брой: 1, 2007, с.183, ISSN:0861-1718 на български и на английски (българска версия) няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от…

Критика и Хуманизъм | 22 | 2006 | Справедливост и комуникативна свобода

Критика и Хуманизъм | 22 | 2006 | Справедливост и комуникативна свобода   водещи броя: Александър Кьосев, Красимир Стоянов, Христо Тодоров, Димитър Вацов Извънреден брой, 2006, с.386, ISSN: 0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Критика и Хуманизъм | 21 | 2006 | Висше образование и научни изследвания в общества на знанието

Критика и Хуманизъм | 21 | 2006 | Висше образование и научни изследвания в общества на знанието   водещ броя: Мартин Канушев брой: 1, 2006, с.384, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Съдържание на изданието Необходимостта от нов Закон Език Цена: BG 1.50 EUR Автор: Татяна КалкановаТатяна Калканова…

Критика и Хуманизъм | 19 | 2005 | Културна периодика. Актуално състояние

Критика и Хуманизъм | 19 | 2005 | Културна периодика. Актуално състояние   водещ броя: Благовест Златанов, Алберт Бенбасат брой: изънреден, 2005, с.158, ISSN:0861-1718 Купи изданието Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание

Критика и Хуманизъм | 15 | 2003 | Българското образование – проблеми, тези, стратегии

Критика и Хуманизъм | 15 | 2003 | Българското образование – проблеми, тези, стратегии   водещ броя: Димитър Вацов брой: 1, 2003, с.230, ISSN:0861-1718   няма налични бройки от книжното тяло статиите са налични само в електронен вариант Buy this item Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание