Име: Мартин Стефанов Канушев
Email: mkanoushev@gmail.com
Позиция във ФХСИ: член
Позиция в университет/научен институт: Доцент по социология в Нов български университет, София

Име: Димитър Вацов
Email: vatsov_d@hssfoundation.org
Позиция във ФХСИ: Председател на Управителния съвет
Позиция в университет/научен институт: дпрофесор, департ. Философия и социология, НБУ