Име на проекта:

Предизвикателства пред представителната демокрация днес

 

Тип:

изследователски проект

 

Продължителност:

18.12. 2008 – 18.06.2012

Членове:

доц. д-р Димитър Вацов (ръководител)

проф.д.с.н. Кольо Коев

проф.д.ф.н. Стилиян Йотов

проф. д-р Христо Тодоров

доц. д-р Боян Знеполски

проф. д-р Красимир Стоянов

доц. д-р Боян Манчев

доц. д-р Мартин Канушев

гл.ас. Емил Григоров

гл.ас. Тодор Дечев

гл.ас. Милена Якимова

ст.ас. д-р Христо Гьошев

ст.ас Мила Минева

гл.ас. Ваня Серафимова

д-р Елица Станоева

докторант Момчил Христов

доц. д-р Албена Хранова

ст. ас. Дарин Тенев

Теми

  • Интердисциплинарни перспективи и методи за диагностика на съвременните общества и за анализ на нормативните речници
  • Социалната критика днес като симптом в диагностиката на проблемите на представителната демокрация
  • Теоретичният речник, в който се мислят взаимовръзките между гражданство, справедливост, легитимност и суверенитет
  • Основни теоретични модели и нормативни речници на политическата и социална теория

Донори

с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания”

Проблеми

  • Кои са основните предизвикателства пред представителната демокрация в съвременните общества?
  • Какви са значенията на справедливостта в съвременните общества?
  • Въпросът за легалността и (не)легитимността на властта в съвременните общества
  • Социалната критика и гражданското общество днес
  • Гражданство и суверенитет в съвременните общества: национални и европейски контексти