• Име: Том Джунс
  • Email: junes.tom@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ:  член
Образование и научни степени

юли 2011 доктор по история, Льовенски католически университет
април 2006 Honours Bachelor of Arts in History, Университет на Южна Африка
септември 2003 магистър по източноевропейски езици и култури, Льовенски католически университет

Публикации

Монографии

(2016) Pokolenia PRLu. Ruch Studencki w Polsce, 1944-1989 [Generations of Communist Poland. The Polish Student Movement, 1944-1989]. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej (под печат).

(2015) Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent. Lanham: Lexington Books.

Студии в сборници

(под печат) From Army Bullets and Police Batons to Cobblestones and Petrol Bombs: State Violence in Socialist Poland as a Generational Experience. In: Jan Claas Behrends, Pavel Kolář and Thomas Lindenberger (eds.), Physical Violence in Late Socialism. Institutions, Practices and Everyday Life in the Soviet Union and Eastern Europe after Stalinism.

(2014) Facing the Music: How the Foundations of Socialism Were Rocked in Communist Poland. In: William Jay Risch (ed.), Youth and Rock in the Soviet Bloc: Youth Cultures, Music and the State in Russia and Eastern Europe. Lanham: Lexington Books, рр. 357-401

(2014) Студентите извеждат протестите в България на следващото ниво: Как възникващото студентско протестно движение може да разбие патовата ситуация в политиката. В: Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова и Вероника Димитрова (съст.), По стъпките на Другия: сборник в чест на Майя Грекова. София: Просвета, с. 299-310.

(2013) The Demise of Communism in Poland: A Staged Evolution or Failed Revolution? In: Kevin McDermott and Matthew Stibbe (eds.), The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: From Communism to Post-Communism. Manchester: Manchester University Press, рр. 95-112.

Статии в научни списания

(2014) Между политичното и аполитичното: младежката контракултура в комунистическа Полша. Критика и Хуманизъм, 43, с. 93-111.

(2014) Полското поколение на ’89: между бунта, присмеха и края на историята. Социологически проблеми, 1-2, с. 326-48.

(2012) Oppositional Student Politics in Poland and South Africa: Youth Rebellion as a Factor in the Demise of Communism and Apartheid. Studia Historyczne LV, 3-4, рр. 389-406.

(2012) with Adrian Guelke, ‘Copycat Tactics’ in Processes of Regime Change: The Demise of Communism in Poland and Apartheid in South Africa. Критика и Хуманизъм, 40, с. 171-92.

(2012) с Адриън Гуелки, Подражателни тактики при процеси на смяна на режима: краят на комунизма в Полша и на апартейда в ЮАР. Социологически проблеми, специален брой, с. 212-37.

(2011) Resisting Communism in Poland: Traditions of Student Self-Government. Warsaw East European Review, no. 1, рр. 77-87.

(2011) Rethinking Student Politics in Communist Poland. United Academics Journal of Social Sciences, no. 3, рр. 20-24.

(2008) A Century of Traditions. The Polish Student Movement, 1815-1918. Central and Eastern European Review, 2, рр. 77-102.

(2008) Confronting the ‘New Class’ in Communist Poland: Leftist Critique, Student Activism and the Origins of the 1968 Student Protest Movement. Critique. Journal of Socialist Theory, 36, рр. 257-72.

Съставителство

(2014) с Елица Станоева, бр. 43 на сп. Критика и хуманизъм: „Младежки култури на социализма и постсоциализма: Лайфстайл, конформизъм и протест”.

Рецензии

(2009) M.B. Szonert, Null and Void. Poland: Case Study on Comparative Imperialism. (Lanham: University Press of America, 2008). The Polish Review, 54, no. 3, рр. 388-91.

Изследователски интереси

Глобална история – европейска история – африканска история

Източноевропейска история – история на Студената война – полска история

Комунизъм – младежки и студентски движения