• Име: Благовест Златанов
  • Email: blagovest.zlatanov@slav.uniheidelberg.de
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: Доц. д-р СУ, ФСФ, Теория на литературата
магистърска степен

1986-1991 – Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”

докторска степен

1999 – Теория на литературата, СУ „Св. Климент Охридски“

дисертация “Интенция и смисъл на стиховия текст”

 

публикации
  • книги

Монографии:

(2002) Интенция и смисъл на стиховия текст. София: Гражданско дружество „Критика”.

Съставителство и редактор:

(1997) Анархистът законодател. Научен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. д-р Никола Георгиев. Р.Коларов, В.Тодоров, Бл.Златанов, (ред.). София, стр. 384. [на различни езици]

(1999) Игра на маските, “Нова литература”. Кьосев, A. и Златанов, Б. (ред.) Франкфурт на Майн, стр. 166.[на немски език]

(1999) Eзик. Литература.Идентичност. Б. Биолчев, В. Стефанов, Бл. Златанов, (ред.) София: УИ “Св. Климент Охридски”, стр.530. (на български език)

(2000) Нова публичност. Българските дебати. Златанов, Б. (ред.) София . [на български и на английски]

(2004) Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Р. Коларов. Кунчева,Р., Протохростова, К. и Златанов, Бл. (ред.)  София, стр.520. [на различни езици]

(2008) Рефлексията – самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят, съст. и ред. Благовест Златанов, София, стр. 228. [на различни езици]

въведения и статии

Около 60 студии, статии и рецензии на различни езици.

 

членство в научни организации и проекти:

Септември 1997 – Септември 2010

Участие в 14 научни проекти в България, Германия, Швейцария и Англия

От септември 2009

Гост-преподавател в Университета на Кьолн, Германия

изследователски интереси:

Литературна теория и философия на Ранната немска романтика