Име: Вероника Димитрова
Email: veronika.s.dimitrova@gmail.com

Име: Христо Гьошев
Email: hgyoshev@nbu.bg
Позиция във ФХСИ: член
Позиция в университет/научен институт: Доцент, Нов български университет, Департамент „Философия и социология“

Име: Том Джунс
Email: junes.tom@gmail.com
Позиция във ФХСИ:  член

Име: Милена Якимова
Email: milena_i@mail.orbitel.bg
Позиция във ФХСИ: член
Позиция в университет/научен институт: доцент в катедра Социология, СУ „Св. Климент Охридски“

Име: Мила Минева
Email: mineva.milla@gmail.com
Позиция във ФХСИ: член на управителния съвет
Позиция в университет/научен институт: Гл. ас. СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Социология“

Име: Ваня Серафимова
Email: serafimova_v@hssfoundation.org
Позиция във ФХСИ: изпълнителен директор

Име: Боян Манчев
Email: hssfoundation1@gmail.com
Позиция във ФХСИ: член
Позиция в университет/научен институт: Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж (Париж), преподавател в НБУ

Име: Албена Хранова
Email: albena.hranova@gmail.com
Позиция във ФХСИ: член

Име: Мартин Стефанов Канушев
Email: mkanoushev@gmail.com
Позиция във ФХСИ: член
Позиция в университет/научен институт: Доцент по социология в Нов български университет, София