На 06 декември 2017 г. от 19:00 часа
в аудитория 240 (първи етаж), Ректорат, СУ „ Св. Климент Охридски“

 

публична лекция на проф. д-р Димитър Вацов:

За истината и университета днес

 

Резюме:

В тази лекция ще очертая накратко перформативната теория за истината, разработена в последната ми книга (Това е истина! София: Нов български университет, 2016). Ще покажа, че казването на истина е специфичен практически жест, особено речено устройство: изказванията от типа „Това е истина!“ генерализират обявеното за истина и го издигат до пример, модел за следване, парадигма, която трябва да бъде повтаряна винаги по същия начин (но забележете, че често заблуди и със сигурност лъжите следват същата формула). Доколкото е практически жест – доколкото е перформатив, – казването на истина никога не завършва с абсолютна истина. Истините, които утвърждаваме дори в математиката и физиката се отличават с определено ниво на несигурност.

Тази теория има своите публични следствия: тя отваря възможност за политически употреби и злоупотреби с нея, които следва предварително да бъдат посочени. Третирането на казването на истината само като речево средство допълнително демократизира достъпа до истина: теорията отхвърля всяка претенция за монопол върху истината. Но демократизацията на казването на истини поставя под въпрос авторитета на науката, респективно на университетите. Напредващата маркетизация на „истините“ е първото предизвикателство към този авторитет. Второто предизвикателство идва от Мрежата с нейната отвореност, в която авторитетът на източниците съвсем не е гарантиран. Нещо повече, ако истината е само речево средство за производство на образци за поведение, тогава стратегически организираното настояване на определени образци – в търговската реклама, но и в политическата дезинформация и пропаганда днес, – също са отворена възможност. Живеем ли в „ерата на пост-истината“? Как авторитетът на университетите, исторически стъпил върху истината, днес да бъде преоснован?

 

Организатори:
департамент „Философия и социология“, НБУ
Висш институт за изследвания „Балкански-Паница“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“