сп. Критика и Хуманизъм | кн. 47, бр. 1/2017 | Медии и пропаганда след Студената война

водещи броя: Том Джунс, Леа Вайсова, Димитър Вацов. Брой 47 / 1, 2017, с. 502, ISSN:0861-1718

Изтегли изданието

Съдържание на изданието

* Изданието е достъпно на български език.

CONTENT_KX 47 Print 01_05_2018 re

Медии и пропаганда след Студената война

из „Уводни думи“ към броя,

от Том Джунс и Димитър Вацов

Днес, когато човек чете за медии и пропаганда в международната преса, не може да не забележи колко много от статиите се въртят около Русия или са директно прицелени в нея. Очевидно Русия се е завърнала като геополитически играч: упражнява влияние и проектира сила отвъд отредената й досега традиционна сфера на влияние в постсъветското пространство. Още повече че след кризата в Украйна, след окупацията и анексията на Крим и войната в Донбас Русия отново и все по-често изглежда основен враг на Запада. В последните четири-пет години учени и експерти отново заговориха за Студена война, макар и друга: хибридна, по-неконвенционална и по-нелинейна от конфронтацията, която течеше в десетилетията след Втората световна война между Съветския и Западния блок. Това усещане допълнително се усили с избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, след което обвиненията в руско вмешателство, намеса и конспирация в изборния процес и от двете страни на океана се просмукаха в говоренето и мисленето за състоянието (и съдбата) на либералната демокрация. Накратко, руският фактор стана крайъгълен камък на западните политически анализи дотам, че да надхвърли степента, в която той присъстваше в ерата на Студената война.
И все пак повечето от тези анализи разчитат повече на хиперболи и по-малко на емпирични доказателства и на конкретни резултати от изследвания. Обратно, задачата на този брой е да представи именно резултати от изследвания, които да прокарат по-ясна граница между параноята и реалността – целта е да се осветлят начините, по които пропагандата и дезинформацията се завръщат в света на медиите след ерата на Студената война: в глобален мащаб, но и със специален фокус върху България,
която е използвана като лаборатория за улавяне на глобалните тенденции.

 

Автори: Том Джунс и Димитър Вацов