БЕЖАНЕЦЪТ – СОЦИАЛНА ТРАЕКТОРИЯ ПРЕЗ КОНСТИТУТИВНИТЕ ФИГУРИ НА ЧУЖДОСТТА

Мартин Канушев
Настоящото изследване има за цел да тематизира в рамките на общия познавателен контекст на проблема за чужденеца социалната ситуация, в която пребивава една негова радикална историческа метаморфоза през ХХ-ти век – бежанецът.