За идеята Рецензии-КХ

Редакцията на списание Критика и хуманизъм започва периодичното и  систематично издаване на електроннна рубрика за рецензии за новоизлезли книги на български автори в областта на социалните и хуманитарните науки.

Смисълът на това начинание е да запълни една дългогодишна празнина и да спомогне за решаването на основни проблеми, от които зависи развитието на академичната сфера и на научните изследвания в България. От една страна, целта е да се създаде “видимост” на значимите публикации в различни области като философия, социология, история, литературознание, антропология, за да се улесни чувствително трудно осъществимата в днешни условия среща между автори и читатели. От друга страна, по-специфичната, но вероятно по-важна задача е самите изследователи да бъдат подпомогнати при определянето на полето на своето изследване, неговия фокус, проблематика, библографски референции и т.н., за да могат да бъдат по-прецизни, по-“съсредоточени”, по-продуктивни в собствената с работа.

Надяваме се освен това по този начин да разширим контекста на взаимодействията, да дадем възможност на хуманитаристите и социалните учени да излязат от тесните си професионални и приятелски кръгове, да осъществят “по-далечни” срещи, които биха направили като цяло академичната сфера по-разнообразна, по-продуктивна, по-професионална. Не на последно място, целта на рецензиите е да предоставят на авторите необходимите, но трудно достъпни до момента “критически огледала”, които да подпомогнат рефлексията върху собствените им изследвания.

Редакторски екип