ФХСИ – София е партньор по проект “Alliances for EU: Overcoming Cultural Disputes, Opening Pathways of EU Enlargement”. В рамките на проекта Фондацията представя записи (подкасти) на изявени експерти от България, Северна Македония и страните от Централна Европа. В тях те споделят своите позиции и опит по различни теми, свързани с разширяването на ЕС, включително политически и икономически предизвикателства, културни различия, както и предимствата и недостатъците на членството в ЕС. Можете да ги видите тук: 

https://www.alliancesforeu.org/podcasts-1