доц. Боян Знеполски, СУ „Св. Климент Охридски“

Гражданските протести могат да се разглеждат в тясно политическа перспектива като неотделима част от политическата динамика на едно общество: от гледна точка на промяната в съотношението на силите между политическите партии, на разместването на пластовете на електоралните нагласи, на възникването на нови политически субекти. Но те могат да се разглеждат и като начин да придобием ново знание за обществото: за нагласите му, за предразсъдъците му, за интерпретативните му схеми. В тази статия бих искал да разгледам протестите на българските студенти през есента на 2013г. именно от гледна точка на знанието ни за българското общество. Какво по-конкретно ни разкриха студентските окупации за днешното му състояние?

sponsori

logo

pdf-icon

пълен текст