Общи изисквания, на които рецензиите трябва да отговарят

формални изисквания

  • Да са в обем до 10 000 знака или приблизително пет стандартни страници.

 

съдържателни изисквания

  • да информират читателите за структурата, съдържанието, проблематиката и основните понятия на рецензираните работи
  • да изясняват специфичните им акценти и приноси
  • да полагат по възможност книгите в контекста на други български и чуждестранни разработки, определяйки по този начин тяхното теоретично и методологично местоположение
  • да формулират критически бележки по отношение на тезите, структурата, употребата на понятията или техническото оформление на книгите