Relized projects

Име на проекта:

Проект за частично финансиране на редовен/извънреден брой на сп. Критика и хуманизъм

 

Тип:

издателски

 

Продължителност:

2005 – 2010 г.

Членове:

ФХСИ – София

 

Теми

Издаване на пет тематичните броя, всеки от които Фонд „Култура любезно подкрепя пет поредни години: