Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София представя резултатите от първата фаза на  изследване:

АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОПАГАНДА В БЪЛГАРИЯ.

ИНФОРМАЦИОННИ САЙТОВЕ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ: 2013 – 2016 Г.

 

Срещата ще се проведе на 11-ти април 2017, от 12.00 ч.

Място: Червена къща за култура и дебат „Андрей Николов“, Червена зала.

Адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 15

 

Ще бъде представена динамиката на пропагандни твърдения и език в 3080 сайта и блога за периода 2013-2016г., получена от диахронен честотен анализ, направен с помощта на системата SENSIKA.

Ще бъде представен също и анализ на съдържанието на извадка от 3305 публикации от различни типове печатни медии и информационни сайтове, обработени чрез пресклипинг и по стандартизирана матрица.

ü  Как изглежда пропагандният език в българските медии в числа?

ü  Как езикът на пропагандата е свързан с българския и световния политически календар?

ü  До какви опасности може да доведе широката употреба на езика на пропагандата и как да я разпознаем?

Изследваното е провокирано от забележима тенденция към завишаване на пропагандния език в българското медийно пространство през последните години. С публичното огласяване на резултатите от това академично изследване се надяваме да предизвикаме позитивна дискусия за и сред  българските медии за разграничаване на информацията от пропагандата.

Докладът с получените резултати, както и кратко резюме към него, ще бъдат достъпни в електронен вариант на български и на английски език след срещата, тук.

Подкрепата за проект Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени в доклада, принадлежат единствено на ФХСИ – София и не отразяват непременно вижданията на Америка за България или нейните партньори.