Покана за публикации в сп. Критика и хуманизъм (кн. 52, бр. 2/2020)

Тема на броя: Психично здраве и социални неравенства

Водещи броя: Вероника Димитрова, Мария Мартинова, Симеон Кюркчиев

Краен срок: 10 юни 2020 г.

Целта на предстоящия брой е да събере актуални позиции, анализи и интерпретации на връзката между психично здраве и социални неравенства и така да се включи в опита за осмисляне на психическите разстройства откъм техните социални аспекти. Екипът на „Критика и хуманизъм“ Ви кани да предложите авторски текстове.

Въпросите за психичното здраве и психичните разстройства разбираме максимално широко, включвайки темите за живота на хората с увреждания и зависимости. Интересуваме се от стигмата към хората с психични разстройства и техните близки, от въпросите за грижата за психично болните и бремето на грижата.

Ще се радваме, ако предложите текст в следните примерни тематични области:

  • Социален статус и социо-демографски характеристики на хората с психични разстройства. Проблемът за социалното изпадане и житейските шансове.
  • Загуба на работоспособност и продуктивност вследствие на психични разстройства.
  • Грижа и бреме на грижата. Достъп до грижа.
  • Институционалната система като възпроизвеждаща, генерираща или предотвратяваща стигматизирането на психично болните.
  • Типове институции и институционална среда. Модели на грижа.
  • Типове експертност по темите за психичното/душевното здраве.
  • Различия в разбиранията и справянето с психичното разстройство. Етнически, религиозни и други социални групи.
  • Критически прочити на проблема за психичното здраве – от анти-психиатричните дискурси на 1960-те до съвременното (само)медикализиране.
  • И други.

Може да се свържете с нас за допълнителни въпроси.

Всички статии ще преминат през стандартната за сп. Критика и хуманизъм процедура по двойно анонимно рецензиране.

Моля, изпращайте статиите (оформени по изискванията на списанието) на адрес:

martinovamaria01@gmail.com