CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

Eurozine

http://www.eurozine.com/

Критика и Хуманизъм на страниците на Eurozine

 

Списание Критика и Хуманизъм присъства активно в мрежата Eurozine, където за броевете често се пишат рецензии и се представят на сайта на мрежата.

Eurozine представлява мрежа на европейските културни списания, свързваща повече от 75 партниращи издания и също толкова институции от почти всички европейски страни. Също така Eurozine е онлайн списание, което публикува качествени статии от партниращите му списания, придружени с преводи на един от основните европейски езици.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

www.freiheit.org

 

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is the foundation for liberal politics in the Federal Republic of Germany. It aims to promote the goal of making the principle of freedom valid for the dignity of all people and in all areas of society, both in Germany and abroad. With the safeguarding and the development of its statutory projects (civic education and dialogue, sponsorship of the talented, research and political consultation, archive-work), the Friedrich Naumann Foundation wants to contribute to shaping the future.

CEEOL

www.ceeol.com

Критика и Хуманизъм в CEEOL

 

Списание Критика и Хуманизъм е партньор с Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 466 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics.

Българско общество на хуманитарните издатели (БОХИ)

www.bsph.org

ФХСИ в БОХИ

 

ФХСИ-София е официален член на Българско общество на хуманитарните издатели (БОХИ)

БОХИ е професионално неправителствено обединение на издатели на книги и периодика в областта на хуманитаристиката, елитарната литература и изкуствата, официално регистрирано в началото на 2007 г.

 

 

Гьоте-Институт в България

www.goethe.de/ins/bg/sof/

 

Гьоте-институт работи в цял свят като културен институт на Федерална Република Германия, като насърчава знанието на немския език в чужбина и поддържаме развитието на международното културно сътрудничество. Чрез информация за културния, обществения и политическия живот представя Германия в различните й аспекти.

Институт „Отворено общество“ – София

www.osf.bg

 

Институт „Отворено общество“ – София е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-н Джордж Сорос.

Национален Фонд „Култура“

ncf.bg

ФХСИ-София осъществява част от проектите си с помощта на Национален Фонд „Култура“, представляващ българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

Нов Български Университет

www.nbu.bg

Департамент Философия и Социология

Софийски Университет – Изследователски център по социални науки

Семинар BG

специалност Социология в СУ

сайт на Изследователския Център по Социални Науки

 

Лабораторията Изследователски център по социални науки е създадена през 1990г., към катедра „Социология„, с решение на ректорския съвет на СУ „Свети Климент Охридски“. Изследователски център по социални науки е проект, който доразвива дейностите на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието.

Фонд „Научни изследвания“

www.nsfb.net

 

ФХСИ-София реализира част от проектите си, благодарение на създадения през 1990 г. Фонд „Научни изследвания“, който представлява модерна структура за финансиране на научни изследвания, а от 2002 година е член на Европейската научна фондация.

Център за академични изследвания София (ЦАИ)

www.cas.bg

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки.

Център за либерални стратегии

www.cls-sofia.org

Център за либерални стратегии е създаден през 1994 година като независима неправителствена организация.

Sensika – logo
7
6
5
4
3
2
1