Критика и Хуманизъм | 19 | 2005 | Културна периодика. Актуално състояние

 

водещ броя: Благовест Златанов, Алберт Бенбасат
брой: изънреден, 2005, с.158, ISSN:0861-1718

Купи изданието