Име на проекта:

Колко обществени са обществените медии?

(Дезинформация в БНТ и БНР: източници, говорители, разпространение)

 

Тип:

научно-изследователски

 

Продължителност:

1 август – 31 декември 2020

Екип за управление на проекта:

  • Ваня Акгюн (проектен мениджър и координатор)
  • Веселина Витанова (счетоводител)

Експертен екип:

  • проф. д-р Мария Нейкова (научен ръководител)
  • доц. д-р Жана Попова (медиен изследовател)
  • доц. д. н. Вяра Ангелова (медиен изследовател)
  • гл. ас. д-р Ралица Ковачева (медиен изследовател)
  • доц. д. с. н. Милена Якимова (медиен изследовател)
  • Бурян Алексиев (медиен изследовател)
  • проф. д-р Димитър Вацов (медиен изследовател)

Цели и задачи на проекта

Проектът си поставя за цел да анализира информационно съдържание, предоставяно от БНТ1 и „Хоризонт“, за да установи, анализира и картографира евентуални случаи на разпространение на дезинформация. Акцентът е не толкова върху броенето на „фалшиви новини“, колкото върху проследяването и разобличаването на „фалшиви“ разкази, умишлено заблуждаващи, насаждащи страх и озлобление спрямо различни групи в обществото: малцинства, мигранти, представители на гражданското общество („соросоиди“, „джендъри“) или срещу ЕС. Ще бъдат проследени и анализирани 10 информационни и публицистични предавания. В случаите на установени дезинформационни наративи ще бъдат анализирани произходът и/или вторичното разпространение на тези съдържания в онлайн пространството. Чрез мрежови анализ ще бъдат показани източниците, говорителите и каналите на разпространение на дезинформацията. Със заключителния доклад ще бъдат запознати ръководствата на БНТ и БНР, СЕМ, комисията за култура и медии в НС и представители на други публични институции, но също така медиите и неправителствения сектор, както и широката общественост като краен ползвател.

Донори

Проектът Колко обществени са обществените медии? (Дезинформация в БНТ и БНР: източници, говорители, разпространение) се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 940 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.  Основната цел на проект Колко обществени са обществените медии? (Дезинформация в БНТ и БНР: източници, говорители, разпространение) е да анализира информационно съдържание, предоставяно от БНТ1 и „Хоризонт“, за да установи, анализира и картографира евентуални случаи на разпространение на дезинформация.