Настоящото проучване е възложено от „Фондация за хуманитарни и социални изследвания“, като втори етап от проект „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие“. Основните му цели са:

–  да проследи влиянието на анти-демократичните дискурси и пропагандни съобщения в българските медии и формите на тяхното възприемане от отделните социални групи;

–  да проследи евентуалните промени през последната година, когато по-силно във фокуса на общественото внимание бяха поставени въпросите за фалшивите новини и хибридната война

За реализирането на тази цел, както и през първия етап, бяха проведени два типа проучвания:

  • национално представително количествено проучване;
  • качествено проучване под формата на фокус групи (групови дискусии) схора от различни възрастови групи в столицата и няколко областни града.

 

 

abf

logo

pdf-icon

пълент текст на доклада от изследването