В този бюлетин представяме активността, наративите и говорителите на руската пропаганда, разпространявана през четвъртото тримесечие на 2023 г. в българските медии онлайн, както и във Фейсбук.

В този бюлетин представяме активността, наративите и говорителите на руската пропаганда, разпространявана през четвъртото тримесечие на 2023 г. в българските медии онлайн.
В настоящия бюлетин са анализирани общата пропагандна активност, дейността на Машината от сайтове-гъби, промяната на наративите и основните послания на (про)руската пропаганда от местни нейни говорители.

pdf-icon

пълент текст

logo