Под егидата  на Немско-българското сдружение за поощряване на връзките между Германия и България („Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.“) и в рамките на основаната от проф. Густав Вайганд поредица „Bulgarische Bibliothek“ мюнхенското академично издателство „AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München“ публикува на български език монографията:

Златанов, Благовест. Сборникът „The Shade of the Balkans”. Участници и контексти на възникването.  AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München, München, 2020, 435 стр. ISBN 978-3-95477-110-3 

В монографията си Благовест Златанов доказва, че противно на досегашните допускания сборникът „The Shade of the Balkans“ (1904) не е плод на случайно хрумване. Той е неизбежно следствие на преплитането на множество и разнотипни фактори. На основата на многогодишни изследвания в чуждестранни библиотеки и архиви авторът разкрива геополитическите констелации около македонската криза в края на 19-ти и началото на 20-ти век, процесите и дефицитите в международната фоклористика и българистика от втората половина на 19-ти век, както и лично-професионалните траектории на невероятния културен визионер и стратег Пенчо Славейков, на ловкия литературен мистификатор и шегаджия Хенри Берлайн, на прочутия учен и кореспондент Емил Джоузеф Дилън, както и на световноизвестния фолклорист и издател Алфред Нът. С една дума, всички онези  геополитически, социокултурни, научнодисциплинарни и личностно-професионални фактори, които в един сложен конгломерат пораждат необходимостта от създаването на сборника.