Под егидата  на Немско-българското сдружение за поощряване на връзките между Германия и България („Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.“) и в рамките на основаната от проф. Густав Вайганд поредица „Bulgarische Bibliothek“ мюнхенското академично издателство „AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München“ публикува на български език монографията:

Златанов, Благовест. „Софийският лъв в клетка“. Модели, мистификации и рецепция на сборника „The Shade of the Balkans“. AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München, München, 2020, 558 стр. ISBN 978-3-95477-111-0 

Чрез своеобразно осъществения сборник „The Shade oft he Balkans“ (1904) и посредством изкусни мистификационни игри, умели усвоявания на жанрово-художествени модели, както и чрез навлизането в концептуални сблъсъци и надграждания Пенчо Славейков и неговите съмишленици Хенри Берлайн, Емил Джоузеф Дилън и Алфред Нът реализират най-успешния проект за представянето на българската култура, история и фолклор пред англоезичната публика. Тази втора монография на Благовест Златанов разкрива в детайли ловките стратегии за извайването пред чуждестранната публика на чутовния образ на изключителния творец и изследовател Пенчо Славейков, както и неговите собствени завоалирани или открити битки срещу  представите за българите и българския фолклор в средите на международната славистика и фолклористика, битки, довели до нечуван отзвук в международната специализирана и всекидневна преса.