• Име: Леа Вайсова
  • Email: l.weissova@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: асистент в катедра „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
докторант

2011 – 2014 Социология, Нов български университет, Департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти

магистърска степен

2009 – 2011 Програма „История на философията“, СУ “Св. Климент Охридски”

бакалавърска степен

2004 – 2008 Социология, СУ “Св. Климент Охридски

публикации

книги

(2014) # Протестът – анализи и позиции в българската преса лято 2013. (съ-съставител Даниел Смилов)

(2012) Портрети на изчезваща София (съ-авторство). София: Изток-Запад

студии и статии

(2015) Какво е да си чернокож имигрант в България?. Маргиналия. Достъпно на: http://www.marginalia.bg/analizi/kakvo-e-da-si-chernokozh-imigrant-v-balgariya/ [Посетена 20/08/15]

(2014) Относно позицията на участника изследовател: етнометодологически бележки към „протеста“. В: Якимова, М.; Кабакчиева, П.; Лякова, М.; Димитрова, В. (съст.) По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова. София: Просвета, с. 311 – 328
(2013) От а priori към историческо a priori и коментарът. Проблемът за обективацията при Кант през Фуко. Социологически проблеми, 1 (2)
(2013) Фотографирани емоции на един град. Щрихи върху рушащите се къщи на стара София. Семинар БГ, бр. 8. Достъпно на: www.seminar-bg.eu [Посетена 31/03/13]
(2013) Окупирай Орлов мост! Структурни изменения на публичността. Критика и хуманизъм, 41, с. 273 – 292
(2012) По стъпките на несигурността в действието с Кольо Коев. Заради Бруно Латур назад към Макс Вебер и Алфред Шютц. В: Деянов, Д.; Карамелска, Т.; Събева, С.; Тодоров, Х. (съст.) Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: Нов български университет, с. 135 – 144
(2012) (Само)управляващият се гражданин. Или какво ни казва кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”. Критика и хуманизъм, 39
(2012) Субект и власт. Проблемът за критическото действие при Бурдийо и Фуко. Критика и хуманизъм, 38, с. 245 – 263
(2011) Патриотизъм, национализъм, гражданство и около. Критика и хуманизъм, 37, с. 373 – 380
(2011) Facebook: национализъм и граждански мобилизации. В: Дичев, И.; Спасов, О. (съст. ), Нови медии. Нови мобилизации. София: Институт отворено общество, с. 134 – 155
(2010) Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци). Социологически проблеми, 1 (2), с. 231 – 256

съставителства на научни сборници и научни редакции

(2014) # Протестът – анализи и позиции в българската преса лято 2013. (съ-съставител, съвместно с Даниел Смилов)
(2015) Мемориална книга за д-р Желю Желев (съставител) към Президентството на Република България (под печат)

рецензии

(2015) Коментар на Леа Вайсова върху каталога „Амазонска броня“ на Боряна Росса. Списание Блистер. Достъпно на: www.blistermagazine.com [Посетена 25/02/16]
Рецензия на Маринова, С. (2012) Към политическата икономия на разказите за миналото в германската история на социологията. Достъпно на: www.hssfoundation.org [Посетена 25/02/16]
(2011) Патриотизъм, национализъм, гражданство и около. Критика и хуманизъм, 37, сс. 373 – 380
(2010) Международна конференция. „Каква социална критика днес? Около Люк Болтански и Аксел Хонет. Социологически проблеми, 3 – 4, сс. 317 – 326 (Съ-авторство с Димитър Божков)

членство в научни организации и проекти:

2014 – 2016 член на изследователски екип по проект „Гражданска практика за студенти и учители „Протестите след 2011 г.“ към Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2015 член на изследователски екип по проект “Доброволчеството – фактор за реализация”, водеща организация Национален алианс за работа с доброволци, партньор – Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ
2015 водещ на семинар по качествени методи по проект „Проблеми на прехода: насърчаване доверието в и независимостта на институциите на либералната демокрация“, Център за либерални стратегии
2015 координатор по проект „Нови леви перспективи“ към Колектив за обществени интервенции
2013 – 2014 фотограф в книгата „Time&Beauty. Art Nouveau in the Bulgarian Cities”.
2011 – 2012 член на изследователски екип по проект „Народът“ и „гражданското общество“ като ресурси на демокрацията“ към Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2008 – 2012 координатор по проект „Националното като публичен репертоар” към Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ
2008 – 2012 координатор по проект „Нация и гражданство” към Изследователския център по социални науки към катедра „Социология” в СУ в партньорство с Център за образователни иницативи и Фондация за хуманитарни и социални изследвания
2012 член на изследователски екип и координатор по проект „Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от „стара” София” към Изследователски център по социални науки към катедра „Социология“ в СУ
2009 член на изследователски екип по проект „Културна карта на София“
2009 – 2010 член на изследователски екип по проект „Нови медии – нови мобилизации”
2008 – 2009 член на изследователски екип по проект „Социални неравенства в трансформирщото се пространство на един софийски квартал (Случаят Драгалевци)” към Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ
2007 член на изследователски екип към проект „Малцинства в града. Ромите в София: от изолация към интеграция” към Изследователския център по социални науки в СУ „Св. Климент Охридски”

изследователски интереси: