Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/mp3-jplayer/main.php:190) in /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 418

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/mp3-jplayer/main.php:190) in /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 419

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/mp3-jplayer/main.php:190) in /usr/www/users/hssfod/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 420
BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//HSS Foundation Sofia - ECPv4.6.13//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:HSS Foundation Sofia X-ORIGINAL-URL:https://hssfoundation.org X-WR-CALDESC:Events for HSS Foundation Sofia BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Sofia:20160229T180000 DTEND;TZID=Europe/Sofia:20160229T200000 DTSTAMP:20200404T002633 CREATED:20160222T232336Z LAST-MODIFIED:20160305T134630Z UID:2548-1456768800-1456776000@hssfoundation.org SUMMARY:Образование и миграция DESCRIPTION:      Public lecture - Krassimir Stoyanov\, Feb 29\, 2016\nMP3jPLAYLISTS.inline_0 = [\n { name: "Public lecture"\, formats: ["mp3"]\, mp3: "aHR0cHM6Ly9oc3Nmb3VuZGF0aW9uLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wMi8xNjAyMjlfMDAyLm1wMw=="\, counterpart:""\, artist: "Krassimir Stoyanov\, Feb 29\, 2016"\, image: ""\, imgurl: "" }\n];\n\n\nMP3jPLAYERS[0] = { list: MP3jPLAYLISTS.inline_0\, tr:0\, type:'single'\, lstate:''\, loop:false\, play_txt:'     '\, pause_txt:'     '\, pp_title:''\, autoplay:false\, download:false\, vol:100\, height:'' };\nФондация за хуманитарни и социални изследвания – София \nВи кани на публична лекция на Красимир Стоянов \nВ първата част на лекцията ще бъдат накратко представени някои актуални образователни инициативи в Германия по отношение на пристигащите бежанци в страната. След това ще бъде обсъден въпросът\, с какви предизвикателства се сблъскват образователни практики в мултикултурни контексти и какви шансове произтичат от тези практики за реактуализиране и осъвременяване на самото понятие за образование в неговите нормативни импликации. \nКрасимир Стоянов е професор по философия и теория на образованието в Университет Айхщет-Инголщад (Бавария)\,ръководител на едноименна катедра\, както и декан на Философско-Педагогическия факултет на същия университет. Бил е гост-лектор в редица университети в Германия\, България\, САЩ\, Полша\, Англия\, ЮАР\, Финландия и Индия. Автор е на повече от 70 научни публикации\, между които и монографията „Образователна справедливост. Реконструкции на едно оспорвано понятие“ (2011)\, която се радва на значителен и устойчив интерес в немскоезичните социално-научни и образователни среди. В момента подготвя нова книга с работно заглавие „Education\, Self-Consciousness\, and Reasoning. A New-Hegelian Perspective“. \nВ рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г” финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg). \n  \nОчакваме Ви! \n URL:https://hssfoundation.org/event/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ LOCATION:бул. Цариградско шосе № 125\, София\, България CATEGORIES:Лекции ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2016/02/krasimir.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR