Демократическият парадокс

Демократическият парадокс автор: Шантал Муф Купи книгата Моля попълнете формата, за да поръчате избраното от вас издание Въведение Макар и по различен начин, всички студии в този сборник се занимават с това, което определям като „парадокс” на модерната демокрация, и проучват разнородните му политически и теоретични последствия. Първоначално изследването ми се съсредоточава върху естеството на…

Proving Confidence

he text is written in Bulgarian by Kalina Ganeva, PhD student, New Bulgarian University in the frames of the project “Civic Practice for Students and Teachers “Post 2011 protests”” funded by the NGO Programme in Bulgaria under theEuropean Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 (www.ngogrants.bg)