Руската пропаганда в българските медии онлайн

Име на проекта: Руската пропаганда в българските медии онлайн   Тип: научно-изследователски   Продължителност: март – юли 2022 Членове: Милена Якимова Вероника Димитрова Любомир Дончев Валентин Вълканов Димитър Вацов Донори Проектът е собствена инициатива на ФХСИ и се осъществява със собствени средства Разработени материали към проекта: